Turto vertinimo paslaugos

Kas yra turto vertinimas?
Turto vertinimas yra turto rinkos vertės nustatymas. Lietuvoje turto vertės nustatymas reglamentuojamas:

 • Tarptautiniais vertinimo standartais (2011 m.);
 • Europos vertinimo standartais (2012 m.);
 • Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymu (1999 m. gegužės 25 d. Nr. VIII-1202, nauja redakcija 2012 m. gegužės 1 d.);
 • Turto ir verslo vertinimo metodika (2012 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 1K-159);
 • Kitais teisės aktais, susijusiais su vertinimu, tiek, kiek jie neprieštarauja Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymui, Tarptautiniams vertinimo standartams, Europos vertinimo standartams ir Turto ir verslo vertinimo metodikai.

Individualus turto vertinimas – turto, atsižvelgiant į individualias jo savybes tam tikrą dieną, vertinimas atitinkamu turto vertinimo metodu, kurio taikymo procedūros ir tvarka nustatytos Turto ir verslo vertinimo metodikoje.
Turto vertinimo veikla turi teisę verstis tik licencijuoti turto vertintojai bei turto vertinimu užsiimančios turto vertinimo įmonės, atestuotos Turto Vertinimo Priežiūros tarnybos.
MB “84 Sprendimai” įrašyta į išorės turto arba verslo vertinimo veikla turinčių teisę verstis asmenų sąrašą. (Pažymėjimo Nr.000145)
Aukšta mūsų vertintojų kvalifikacija bei ilgametė patirtis vertinant įvairios paskirties turtą užtikrina objektyvų, teisėtą ir nepriklausomą turto įvertinimą fiziniams, juridiniams asmenims bei valstybinėms institucijoms.

Kokiais atvejais atliekamas turto vertinimas?

 • teismams fizinių / juridinių asmenų užsakymu, teismų pavedimu;
 • antstolių užsakymu, pardavimui iš varžytinių;
 • notarų biurams nuosavybės teisės į nekilnojamąjį turtą perleidimo tikslais;
 • mokesčių inspekcijai;
 • VĮ Registrų centrui dėl mokestinės vertės patikslinimo;
 • Savivaldybėms socialinio būsto išsipirkimui;
 • fizinių ir juridinių asmenų finansinei apskaitai;
 • fizinių ir juridinių asmenų bankroto atvejais;
 • nuosavybės teisės perleidimo tikslais (turtas parduodamas, perkamas, dovanojamas, paveldimas, išnuomojamas, vyksta turto mainai);
 • jungiant turtą su kitu turtu, atidalijant turtą;
 • turto vertinimas deklaruojant turtą;
 • draudžiant turtą;
 • nustatant nuomos mokestį;
 • kai turtas perduodamas kaip nepiniginis turtinis įnašas;
 • užsakovo (arba savininko) pageidavimu;
 • kitais LR įstatymuose bei teisės aktuose reglamentuotais atvejais.

Taip pat teikiame su turto vertinimu susijusias paslaugas: konsultuojame nekilnojamojo turto įsigijimo, pardavimo, nekilnojamojo turto ir žemės mokesčio klausimais.

 • Saugumas ir Kokybė

  • Vertinimą atlieka nepriklausomi, licencijuoti turto vertintojai.
  • Mūsų įmonei Turto Vertinimo Priežiūros Tarnybos išduota licencija Nr. 000145 turto vertinimo veiklai.
  • Mūsų įmonės turto ir verslo vertinimo veikla apdrausta civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu.
 • Patirtis ir kvalifikacija

  Mūsų vertintojų patirtis dirbant turto vertinimo srityje: nuo 2002 m. (KT), 2002 m. (NT) bei nuolatinės investicijos į vertintojų kvalifikacijos kėlimą padeda mums teikti aukščiausios kokybės vertinimo paslaugas ir kurti ilgalaikius santykius su klientais.