Turto vertinimo etapai

Turto vertinimo paslaugos teikimo trukmė priklauso nuo vertinamo turto pobūdžio, apimties, vertinimo tikslo bei sudėtingumo. Dažniausiai turto vertinimas užtrunka apie 2-4 darbo dienas. Tam, kad jums būtų lengviau suplanuoti savo laiką, pateikiame trumpą turto vertinimo etapų aprašymą.

Pagrindiniai turto vertinimo etapai

Pagrindiniai turto vertinimo etapai:
 1. Turto identifikavimas ir dokumentų analizė. 
  Atsižvelgiant į vertinamo turto tipą (butas, sklypas, pastatas, vienas ar keli objektai) nustatoma, kokių dokumentų reikės vertinimui (sužinokite, kokių dokumentų gali prireikti turto vertinimui?).
 2. Turto apžiūra ir fotofiksacija.
  Tam, kad atlikti individualų turto vertinimą, būtina jį apžiūrėti ir nufotografuoti. Turto apžiūrą atlieka vertintojas arba jo asistentas. Užsakovas turi suteikti galimybę apžiūrėti vertinamą turtą (turtas yra apžiūrimas iš išorės ir iš vidaus, jei kalbama apie nekilnojamąjį turtą). Dėl apžiūros laiko susitariame iš anksto, užsakovui ir vertintojui patogiu laiku.
 3. Vertinimo ataskaitos rengimas. 
  Gavus iš užsakovo visų vertinimui atlikti reikalingų dokumentų kopijas bei atlikus turto apžiūrą rengiama išvada dėl rinkos vertės – turto vertės nustatymo ataskaita. Ataskaitos ruošimas užtrunka 1-4 d.d. priklausomai nuo vertinamo turto apimties, vertinimo tikslo ir sudėtingumo.
 4. Dokumentų įteikimas. 
  Parengtas dokumentas įteikiamas užsakovui arba jo įgaliotam asmeniui.

Visa su vertinimu ir su užsakovu susijusi informacija yra konfidenciali ir saugoma LR įstatymu nustatyta tvarka.

 • Saugumas ir Kokybė

  • Vertinimą atlieka nepriklausomi, licencijuoti turto vertintojai.
  • Mūsų įmonei Turto Vertinimo Priežiūros Tarnybos išduota licencija Nr. 000145 turto vertinimo veiklai.
  • Mūsų įmonės turto ir verslo vertinimo veikla apdrausta civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu.
 • Patirtis ir kvalifikacija

  Mūsų vertintojų patirtis dirbant turto vertinimo srityje: nuo 2002 m. (KT), 2002 m. (NT) bei nuolatinės investicijos į vertintojų kvalifikacijos kėlimą padeda mums teikti aukščiausios kokybės vertinimo paslaugas ir kurti ilgalaikius santykius su klientais.